มข จับมือกับ CP All ร้าน 7-Eleven 7 แห่ง ใน มข ทำโครงการ ‘KKU say NO! plastic bag’ ลดถุงพลาสติก

มข จับมือกับบริษัท CP All และพี่ๆ เจ้าของร้าน 7-Eleven ทั้ง 7 แห่งในพื้นที่ มข ทำโครงการ ‘KKU say NO! plastic bag’ ลดถุงพลาสติก ทั้งนี้ เพื่อลดขยะพลาสติกใน มข ที่มีขยะเกิดใหม่ทุกวันๆ ละ 3-5 ตัน กว่า 70% ของขยะใน มข...

การจัดวันแรงงานแห่งชาติเป็นประจำทุกปี สำหรับการจัดงานในปีนี้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับชมรมบริหารงานบุคคลขอนแก่น เครือข่ายคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสาขาขอนแก่น ชมรมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดขอนแก่น สหภาพแรงงานในจังหวัดขอนแก่น และศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น      นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560...