ขอนแก่น สร้างธนาคารอาหาร เพื่อเป็นแหล่งอาหารเบื้องต้น บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19

19 พ.ค. 63  ที่ศูนย์เรียนรู้ 19  พอเพียง บ้านโนนสว่างหมู่ที่ 16 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการธนาคารอาหาร โดยมีกิจกรรมการปลูกผัก...