มข.”ร่วมใจปลูกต้นกาลพฤกษ์ มุ่งสู่ Green Campus สู่ KKU Net Zero 

มข."ร่วมใจปลูกต้นกาลพฤกษ์ มุ่งสู่ Green Campus สู่ KKU Net Zero มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีเป้าหมายในการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero...