ขอนแก่นจัดงาน [email protected] สินค้าเกษตรปลอดภัย  

21 กันยายน 2561 ที่ลานหน้าห้างโฮมโปร จ.ขอนแก่นนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน [email protected] สินค้าเกษตรปลอดภัย   ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับบริษัท...