ขอนแก่นจัดงาน Farm@Home สินค้าเกษตรปลอดภัย  

21 กันยายน 2561 ที่ลานหน้าห้างโฮมโปร จ.ขอนแก่นนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Farm@Home สินค้าเกษตรปลอดภัย   ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับบริษัท...