เปิดแล้ว โครงการ Kan Koon Condominium 

31 สิงหาคม 2561     ที่ รร พูลแมน ขอนแก่น  นายสมศักดิ์  จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการ Kan Koon Condominium  ซึ่งโครงการตั้งอยู่บึงแก่นนคร ซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งนึงของขอนแก่นก็ว่าได้...