อสมท. มอบสิ่งของเยียวยาผู้ประสบภัยภาคใต้

จากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ เมื่อต้นปี 2560 บมจ.อสมท จัดทำโครงการ " อสมท ช่วยผู้ประสบภัย สานใจประชารัฐ " โดยเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมียอดบริจาค 27,287,429.77 บาท (9ม.ค-9ก.พ60) และได้มอบถุงยังชีพ...