TCEP ลุยสร้างระบบฐานข้อมูลMICE อีสาน เชื่อมโยง Thai MICE ไปทั่วโลก

ทีเส็บ ลุยสร้างระบบฐานข้อมูลไมซ์อีสาน เชื่อมโยงไทยไมซ์ไปทั่วโลก วันที่ 13 ส.ค.62 ที่โรงแรม อวานี ขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ Thai MICE Connect...