ขอนแก่น พัฒนาบรรจุภัณฑ์ สินค้า OTOP นวัติวิถี

26 ธค 61 ที่ โรงแรม อวานี ขอนแก่น สำนักงานพัฒนาชุมชน ได้จัด ส่งมอบ บรรจุภัณฑ์ สินค้า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี จังหวัดขอนแก่น ...

พช.ขอนแก่น แถลงข่าวการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง

21 พ.ย.2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น จัดงานแถลงข่าวการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง และชุมชน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน "สร้างรายได้ให้ชุมชน...