เริ่มแล้ว งาน WOW ภูมิปัญญา สินค้า OTOP ขอนแก่น 2018

27 สิงหาคม 2561 นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน พิธีเปิดงานการจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  และนายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน...

การพัฒนาและรวมกลุ่ม ผู้ประกอบการ คลัสเตอร์ OTOP

การพัฒนาและรวมกลุ่ม ผู้ประกอบการ คลัสเตอร์ OTOP

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมไอเลิฟ โรงแรมไอ โฮเต็ล ขอนแก่น โดย คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการสัมนาสรุปผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและรวมกลุ่ม...