มข ร่วมกับเทศบาลเมืองศิลา แถลงข่าวงาน “เทศกาลเมืองศิลา 2561 – SILA Festival 2018”

พุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลเมืองศิลา แถลงข่าวการเปิดงาน “เทศกาลเมืองศิลา 2561 – SILA Festival 2018” และเปิดเส้นทางการท่องเที่ยววิถีถิ่นไทย วิถีถิ่นศิลา ...