หอการค้า ช่วย SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน

25 ตุลาคม 2561 ทีโรงแรม ไบร์ท โฮเทล   อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น   หอการค้าไทยได้จับมือกับ SME Bank และช้อปปี้ประเทศไทย จัดงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ TSC Express...

SME BANK .จับมือ 4 หน่วยงานรัฐ หนุนเอสเอ็มอี ขอนแก่น เข้าถึงแหล่งทุน

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) ร่วมทำพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 4 หน่วยงานราชการ ได้แก่ พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น...