กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินหน้าติวเข้มผู้ประกอบการภาคอีสาน เสริมความแกร่ง SMEs

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินหน้าติวเข้มผู้ประกอบการภาคอีสาน เสริมความแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน เน้นการทำธุรกิจระบบบัญชีเดียว ช่วยลดเสี่ยงและเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น วันที่ 25 ก.ย.61 นี้ ที่โรงแรมโฆษะขอนแก่น...