คลิปสัมภาษณ์อาจารย์อภิชาต อาจนาเสียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข พูดถึงงาน startup

คลิปสัมภาษณ์อาจารย์อภิชาต อาจนาเสียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข พูดถึงงาน startup

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต อาจนาเสียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า เพื่อ ให้ผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม...