TCEB ติวเข้มผู้ประกอบการขอนแก่น เน้นหนักมาตรฐานและคุณภาพ ดันตราสัญลักษณ์ TMVS การันตีคุณภาพ

TCEB ติวเข้มผู้ประกอบการขอนแก่น เน้นหนักมาตรฐานและคุณภาพ ดันตราสัญลักษณ์ TMVS การันตีคุณภาพ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 ต.ค.2562 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น หรือ KICE นางอรชร ว่องพรรณงาม...

TCEP ลุยสร้างระบบฐานข้อมูลMICE อีสาน เชื่อมโยง Thai MICE ไปทั่วโลก

ทีเส็บ ลุยสร้างระบบฐานข้อมูลไมซ์อีสาน เชื่อมโยงไทยไมซ์ไปทั่วโลก วันที่ 13 ส.ค.62 ที่โรงแรม อวานี ขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ Thai MICE Connect...