Thailand Smart Money สัญจรขอนแก่น ครั้งที่ 6

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 คุณสันติ เหล่าบุญเงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และคุณธีรศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณรัฐกร อัสดรธีรยุทธ์...