เที่ยวในงานเทศกาลอาหารสุดแซบที่ อ.พล จ.ขอนแก่น

17 ตุลาคม 2563  ที่ห้างสรรพสินค้า TOPs พลาซ่า สาขาพล อ.พล จ.ขอนแก่น นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานเทศกาลอาหารสุดแซบ ของห้าง TOPs พลาซ่า สาขาพล...