หอการค้า ช่วย SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน

25 ตุลาคม 2561 ทีโรงแรม ไบร์ท โฮเทล   อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น   หอการค้าไทยได้จับมือกับ SME Bank และช้อปปี้ประเทศไทย จัดงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ TSC Express...