ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ขอนแก่นจัดโครงการเสริมพลังครอบครัวบุคคลออทิสติก

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ขอนแก่นจัดโครงการเสริมพลังครอบครัวบุคคลออทิสติก 29 มิถุนายน 2565 ที่ โบนันซารีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จ.นครราขสีมา. ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น...