“คณะกรรมการธรรมาภิบาลจ.ขอนแก่น” เอาจริงลงสอดส่องการก่อสร้างถนนคสล.หน้าตลาดโนนศิลา-ถ.ตำบลโนนแดง

"คณะกรรมการธรรมาภิบาลจ.ขอนแก่น" เอาจริงลงสอดส่องการก่อสร้างถนนคสล.หน้าตลาดโนนศิลา-ถ.ตำบลโนนแดง เพื่อลงพื้นที่ สอดส่องและให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล ให้ใช้หลักธรรมาภิบาล...