“โรงเรียนพล” สถาปนา ครบรอบ 70 ปี ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน

"โรงเรียนพล" สถาปนา ครบรอบ 70 ปี ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน โรงเรียนพล มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานสากล ชุมชนมีส่วนร่วม การบริหารอย่างมีระบบ...