อำเภอน้ำพอง สืบสานประเพณีบุญเดือนหก

อำเภอน้ำพอง สืบสานประเพณีบุญเดือนหก วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ที่ วัดสระทรงศิลา ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น...