แม่น้ำชีล้นตลิ่ง  ท่วมพื้นที่เกษตร จมน้ำแล้วกว่า 2 หมื่นไร่

น้ำที่ระบายจากเขื่อนลำประทาว จังหวัดชัยภูมิ และน้ำจากแม่น้ำชีที่หนุนสูง ทำให้ล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรในอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น โดยมีพื้นที่ทางการเกษตรจมน้ำแล้วกว่า 2 หมื่นไร่ 24 ก.ย. 64...