เยาวชนขอนแก่นร่วมแสดงพลังป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มงวด ด้วย 4 มาตรการหลัก

เยาวชนขอนแก่นร่วมแสดงพลังป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มงวด ด้วย 4 มาตรการหลัก เน้นกักตัวอยู่บ้าน รายงานตัวผ่านแอพพลิเคชั่นหมอชนะ 20 มกราคม 2564 ที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย...