ชาวบ้านสาวะถี ขอนแก่น ร่วมสืบสานประเพณีบุญสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป  สืบสานพิธีเสียเคราะห์แบบอีสานดั้งเดิม

ชาวบ้านสาวะถี ขอนแก่น ร่วมสืบสานประเพณีบุญสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป  สืบสานพิธีเสียเคราะห์แบบอีสานดั้งเดิม 13 เม.ย. 65. ที่วัดไชยศรี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด...

ดีแทค เปิดตัวคลื่น 2,300 ที่ขอนแก่น

ดีแทค เร่งขยายโครงข่ายบริการคลื่น 2300MHz ดีแทคเทอร์โบ โดยเปิดพื้นที่ให้บริการคลื่น 2300MHz กับชาวขอนแก่นในพื้นที่ที่มีการใช้งานดาต้าอินเทอร์เน็ตหนาแน่นในแหล่งชุมชน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ตลาดชุมขน...

คมนาคม ชูภาคอีสาน เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงโครงข่ายในภูมิภาค

24 เมย 2560 - โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม   เป็นประธานพิธีเปิดการเสวนาและนิทรรศการสร้างสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนงาน ...

คณะกรรมการฯลลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม

คณะกรรมการฯลลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม

21 เม.ย. 2560- นายปราโมทย์ เอี่ยมศิริ ประธานภาคราชการประจำกระทรวงพลังงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (ค.ต.ป.พน.) และคณะกรรมการ...