คลิป น้ำท่วมขังหลังฝนตก รอระบาย

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ได้เกิดฝนตกหนักในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น เป็นผลทำให้ปริมาณน้ำมีมาก น้ำใต้ไหลท่วมบ่าถนน ศรีจันทร์ บึงหนองโคตร...

อีกไม่นาน ความสวยงามจะตามมา บึงทุ่งสร้าง

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์บึงทุ่งสร้าง โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้มีการพูดคุยและนำเสนอรูปแบบ และของบประมาณจำนวน 140 ล้านบาท พื้นที่จำนวน 120 ไร่ ซึ่งโครงการนี้อยู่ในการดูแลของจังหวัดขอนแก่น...