ข้าวเม่า บ้านเชียง อุดรธานี

บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าถึงอารยธรรมของผู้คนในดินแดนประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากว่า 5,600...

พิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ณ.วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี

พิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ณ.วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี เป็นอนุสรณ์สถานที่บรรจุอัฐิฐาตุของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เพื่อเผยแพร่ธรรมะ คำสั่งสอน เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน...

เชิญชม พิธีถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม  วัดป่าแก้วชุมพล  จ.สกลนคร

เชืญชม พิธีถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่อุ่นหล้าฐิตธัมโม  วัดป่าแก้วชุมพล ...

ตลาดชุมชนตำบลห้วยไร่ ชัยภูมิ

ช่วงหน้าแล้งต้นไม้ผลัดใบ ชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้เชิงเขาตามเส้นทางต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ พลิกวิกฤตหน้าแล้งเป็นโอกาส เก็บผักหวานป่า ไข่มดแดงอาหารพื้นบ้าน ขายริมสองข้างสร้างรายได้ บนถนน...

ตลาดชุมชนบ้านโคกงาม

ตลาดนัดบ้านโคกงาม เป็นตลาดนัดชุมชน ที่ชาวบ้านนำสินค้า จากชุมชน ของป่า ที่หาได้จากธรรมชาติ มาวางขาย  โดยมีชาวบ้านจากหมู่บ้านโคกงาม   บ้านปากช่อง บ้านคำหญ้าแดง  อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งมีอาณาบริเวณ...

ตลาดชุมชนบ้านโคกงาม

ของกินมากมาย อาหารป่า  ของกินธรรมชาติจากป่า โดยชาวบ้านมาวางขาย  เปิดทุกวันอาทิตย์ ที่บ้านโคกงาม อ.บ้านฝ่าง จ.ขอนแก่น ทางไปหินช้างสี...

วิภีชาวนา

"วิถีบ้านเรา : วิถีชาวนา" วิถีชาวนาในอดีตของไทยเรา ยุคที่ใช้ควายเป็นแรงงานหลักในการไถนา คนไถนามักรับหน้าที่ต้อนฝูงควายออกหน้า เพื่อตระเตรียมไถนาแต่เช้ามืด รอคณะเครือญาติมาช่วยปักดำนาข้าวที่เตรียมไว้...