ประวัติ องค์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

#สังเขปประวัติ องค์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี #องค์หลวงปู่ลี กุสลธโร นามเดิมขององค์ท่านชื่อ ลี สาลีเชียงพิณ ท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๔๖๕ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐...

ข้าวเม่า บ้านเชียง อุดรธานี

บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าถึงอารยธรรมของผู้คนในดินแดนประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากว่า 5,600...

พิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ณ.วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี

พิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ณ.วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี เป็นอนุสรณ์สถานที่บรรจุอัฐิฐาตุของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เพื่อเผยแพร่ธรรมะ คำสั่งสอน เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน...

เชิญชม พิธีถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม  วัดป่าแก้วชุมพล  จ.สกลนคร

เชืญชม พิธีถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่อุ่นหล้าฐิตธัมโม  วัดป่าแก้วชุมพล ...

ตลาดชุมชนตำบลห้วยไร่ ชัยภูมิ

ช่วงหน้าแล้งต้นไม้ผลัดใบ ชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้เชิงเขาตามเส้นทางต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ พลิกวิกฤตหน้าแล้งเป็นโอกาส เก็บผักหวานป่า ไข่มดแดงอาหารพื้นบ้าน ขายริมสองข้างสร้างรายได้ บนถนน...

ตลาดชุมชนบ้านโคกงาม

ตลาดนัดบ้านโคกงาม เป็นตลาดนัดชุมชน ที่ชาวบ้านนำสินค้า จากชุมชน ของป่า ที่หาได้จากธรรมชาติ มาวางขาย  โดยมีชาวบ้านจากหมู่บ้านโคกงาม   บ้านปากช่อง บ้านคำหญ้าแดง  อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งมีอาณาบริเวณ...