KKnews คปภ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ เชิญชวนประชาชนซื้อประกันอุบัติสงกรานต์

KKnews คปภ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ เชิญชวนประชาชนซื้อประกันอุบัติสงกรานต์

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ที่ สถานีขนส่งโดยสาร บขส 1 นายนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่น ได้มาเปิดงาน รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและเผยแพร่ความรู้ประกันภัย...

KKnews เริ่มแล้ว เทศกาลโคมไฟไดโน่ ขอนแก่น

KKnews เริ่มแล้ว เทศกาลโคมไฟไดโน่ ขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่น นายพงษ์ศํกดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน เปิดเทศกาลโคมไฟไดโน่จังหวัดขอนแก่น ปี 2560” โดยมีคุณสมฤดี จิตรจง...

กิจกรรมรดน้ำขอพร วันสงกรานต์ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมรดน้ำขอพร วันสงกรานต์ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ โดยมีผู้รับบริการ และผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ มาร่วมงาน กว่า 50 คน ทั้งนี้...

KKnews เทศกาลโคมไฟไดโน่ จังหวัดขอนแก่น ปี 2560

KKnews เทศกาลโคมไฟไดโน่ จังหวัดขอนแก่น ปี 2560

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่น นายพงษ์ศํกดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน เปิดเทศกาล โคมไฟไดโน่ จังหวัดขอนแก่น ปี 2560” โดยมีคุณสมฤดี จิตรจง...

KKnews ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น แถลงข่าวจัดงานไดโนเสาร์ประเทศไทย @ขอนแก่น

KKnews ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น แถลงข่าวจัดงานไดโนเสาร์ประเทศไทย @ขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น แถลงข่าวจัดงานไดโนเสาร์ประเทศไทย @ขอนแก่นที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น งานมหัศจรรย์ไดโนเสาร์ประเทศไทย@ขอนแก่น ประจำปี 2560 ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 4 ตอน “Dinosaur city”...

KKnews แถลงข่าว สงกรานต์ถนนข้าวเหนียว สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์

KKnews แถลงข่าว สงกรานต์ถนนข้าวเหนียว สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ชั้น G (ลานโปรโมชั่น) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น นายพงศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการขอนแก่น เป็นประธานเปิดพิธีแถลงข่าว สงกรานต์ถนนข้าวเหนียว สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์...

KKnews ติดตามพฤติการณ์ของ ผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาค

KKnews ติดตามพฤติการณ์ของ ผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาค

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่6) ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์...

KKnews Lotus เทสโก้โลตัส ขยายเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าอาหารสด

KKnews Lotus เทสโก้โลตัส ขยายเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าอาหารสด

เทสโก้โลตัสผนึกกระทรวงเกษตรเร่งโตเกษตรแปลงใหญ่ขอนแก่นขยายเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าอาหารสดส่งตรงเข้าศูนย์กระจายสินค้า เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุม สำนักวิจัยและพัฒนาเกษตร เขตพื้นที่ 3 จังหวัดขอนแก่น...

KKnews แพทยศาสตร์ มข จับมือ สาธารณสุขขอนแก่น ร่วมทำ EACC HEALTH CARD

KKnews แพทยศาสตร์ มข จับมือ สาธารณสุขขอนแก่น ร่วมทำ EACC HEALTH CARD

คณะแพทยศาสตร์ มข จับมือ สำนักงานสาธารณสุขขอนแก่นร่วมทำ EACC HEALTH CARD นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบข้อมูลดูแลรักษาผู้ป่วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นพ.สมพงษ์...