“กขป.”จับมือ “สปสช. “เสริมแกร่ง อาสาสมัครเครือข่ายผู้สูงอายุ จ.ขอนแก่น สื่อสารสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

"กขป."จับมือ "สปสช. "เสริมแกร่ง อาสาสมัครเครือข่ายผู้สูงอายุ จ.ขอนแก่น สื่อสารสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กขป. 7 ร่วมกับ สปสช. 7 ขอนแก่น พร้อมด้วย ศูนย์อนามัยที่7 และสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จ.ขอนแก่น...