‘กฟก.ขอนแก่น’ ประเมินแผน เกษตรกรกลุ่มเลี้ยงวัวต้นน้ำ และปลูกหญ้าหวาน

'กฟก.ขอนแก่น' ประเมินแผน เกษตรกรกลุ่มเลี้ยงวัวต้นน้ำ และปลูกหญ้าหวาน กฟก.ขอนแก่น ลงพื้นที่ประชุม พบปะพี่น้อง เกษตรกร การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแผน และโครงการเบื้องต้น โครงการเลี้ยงวัวต้นน้ำ...

“กฟก.ขอนแก่น” จัดพิธีมอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกร

“กฟก.ขอนแก่น” จัดพิธีมอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการทำงานบทบาทหน้าที่ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนได้ทราบ...