“กฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ปี 2566

"กฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ปี 2566 กฟผ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, โรงไฟฟ้าน้ำพอง)สื่อมวลชนสัมพันธ์ ปี 2566...