‘สช.’ผนึกเครือข่ายพื้นที่สร้างสุขภาวะ ร่วมเรียนรู้ผ่านต้นแบบ ‘กลุ่มสามพราน’

'สช.'ผนึกเครือข่ายพื้นที่สร้างสุขภาวะ ร่วมเรียนรู้ผ่านต้นแบบ ‘กลุ่มสามพราน’ สช.จัดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนา “เครือข่ายนักสานพลังสร้างสุขภาวะในพื้นที่” รุ่นแรก ระดมภาคีกลุ่มคนทำงานด้านสังคม...