“ก.ธ.จ.ขอนแก่น” ลุยสอดส่อง โครงการซ่อมสร้างข้ามปี ทต.วังสวรรค์ บ้านแฮด ขอนแก่น

"ก.ธ.จ.ขอนแก่น" ลุยสอดส่อง โครงการซ่อมสร้างข้ามปี ทต.วังสวรรค์ บ้านแฮด ขอนแก่น ก.ธ.จ.ขอนแก่น ร่วมลงพื้นที่ สอดส่องโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ขก.ถ.53-001 จากสายบ้านวังหว้า ม.8,11 ถึงบ้านวังกุง ม.8,19...

“ทัศพันธ์”ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ ติวเข้ม! ก.ธ.จ.ขอนแก่น

"ทัศพันธ์"ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ ติวเข้ม! ก.ธ.จ.ขอนแก่น แนะสอดส่องการจัดการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดีในโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีการใช้งบประมาณทั้งงบดำเนินงานของหน่วยงาน...

“ก.ธ.จ.ขอนแก่น” ลุยสอดส่อง การก่อสร้างปรับปรุงถนน สู่แหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวหินช้างสี

"ก.ธ.จ.ขอนแก่น" ลุยสอดส่อง การก่อสร้างปรับปรุงถนน สู่แหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวหินช้างสี ก.ธ.จ.ขอนแก่น ลงพื้นที่สอดส่อด การก่อสร้างปรับปรุงถนน สู่แหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวหินช้างสี อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ของ...