“คจ.สช.” ประกาศ 3 ประเด็นวาระสุขภาพปี 66นโยบายสาธารณะ

“คจ.สช.” ประกาศ 3 ประเด็นวาระสุขภาพปี 66นโยบายสาธารณะ ที่ประชุม คจ.สช. เห็นชอบกรอบการจัด “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16” วันที่ 21-22 ธ.ค.นี้ ประกาศ 3 ประเด็นที่มีความพร้อมพัฒนาเป็นระเบียบวาระ...