“ครอบครัว นาเลาห์” บริจาคเงินก่อสร้างซุ้มประตูป้าย ค่ายลูกเสือประจำ จ.ขอนแก่น

"ครอบครัว นาเลาห์" บริจาคเงินก่อสร้างซุ้มประตูป้าย ค่ายลูกเสือประจำ จ.ขอนแก่น ทางราชการไม่มีเงินงบประมาณส่งเสริม สนับสนุน โครงการที่จะก่อสร้าง ซุ้มประตูป้ายค่ายลูกเสือแก่นนคร...