นศ กว่า 300 คน เข้าค่าย “ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ”

นศ กว่า 300 คน เข้าค่าย “ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ” . เพื่อให้นักศึกษาภายในคณะได้ฝึกบุคลิกภาพ และจิตวิญญาณความเป็นครู อีกทั้งได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ที่อยากเข้ามาศึกษาต่อในสายอาชีพครู...