“ทม.บ้านทุ่ม” นำรถเข็นจากผู้ใหญ่ใจดี มอบให้ผู้พิการ

"ทม.บ้านทุ่ม" นำรถเข็นจากผู้ใหญ่ใจดี มอบให้ผู้พิการ เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม มอบรถเข็นจากผู้ใหญ่ใจดี จากบ้านแดงน้อย มอบให้ผู้พิการบ้านเหล่าเกวียนหัก ม.5...

“ทม.บ้านทุ่ม” สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เยี่ยมหญิงตั้งครรภ์

"ทม.บ้านทุ่ม" สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ลงพื้นที่ เยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2566แนะนำการปฏิบัติตน...

“ทม.บ้านทุ่ม”สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประดิษฐ์ธุง อีสาน

"ทม.บ้านทุ่ม"สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประดิษฐ์ธุง อีสาน เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2566 (ฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบการประดิษฐ์ธุงอีสาน (ธุงใยแมงมุม) เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2566 ที่ ห้องประชุม...