“นายกเหล่ากาชาด ขอนแก่น” ซับน้ำตา ชาวบ้านถูกไฟไหม้

"นายกเหล่ากาชาด ขอนแก่น” ซับน้ำตา ชาวบ้านถูกไฟไหม้ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)...

จ.ขอนแก่น” มีเฮ! กรอ. เห็นชอบ ตั้งที่คณะทำงาน สร้างหอแคน และงานบวงสรวงเจ้าเมืองขอนแก่นคนแรก

“จ.ขอนแก่น” มีเฮ! กรอ. เห็นชอบ ตั้งที่คณะทำงาน สร้างหอแคน และงานบวงสรวงเจ้าเมืองขอนแก่นคนแรก กรอ.ขอนแก่น เห็นชอบตั้ง ตั้งคณะทำงาน 2...

“นายกเหล่ากาชาด ขอนแก่น” ซับน้ำตา ชาวบ้านถูกไฟไหม้

“นายกเหล่ากาชาด ขอนแก่น” ซับน้ำตา ชาวบ้านถูกไฟไหม้ กาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ อ.มืองขอนแก่น แสดงความห่วงใยและกล่าวให้กำลังใจต่อ ครอบครัวผู้ประสบ อัคคีภัย...