ขอนแก่น พร้อม หนุนชุมชนจัดท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายสมศักดิ์   จังตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ความเข้าใจกลไก  สนับสนุนระดับจังหวัดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี...