“TERA” จัดทัพโรดโชว์ขายไอพีโอ 90 ล้านหุ้น-คาดเข้าเทรด mai Q2/67 ชูผู้นำธุรกิจบริการไอทีครบวงจร พื้นฐานแกร่ง ผลงานโตเด่น

"TERA" จัดทัพโรดโชว์หัวเมืองใหญ่ 4-8 มี.ค.67 นี้ขายไอพีโอ 90 ล้านหุ้น-คาดเข้าเทรด mai Q2/67 ชูผู้นำธุรกิจบริการไอทีครบวงจร พื้นฐานแกร่ง ผลงานโตเด่น https://youtu.be/y2NMg16bl9E?si=DpgOZEz14sLg6hBE 5 มีนาคม 2567 ที่ รร.พูลแมน จ.ขอนแก่น. บมจ. เทอร์ราไบท์ พลัส หรือ TERA...