ครอบครัว “เมธาธราธิป” บริจาคเงินสมทบกองทุนเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

ครอบครัว “เมธาธราธิป” บริจาคเงินสมทบกองทุนเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 15 มิย.2566 ที่ โรงพยาศรีนครินทร์ รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล...

“ครอบครัว นาเลาห์” บริจาคเงินก่อสร้างซุ้มประตูป้าย ค่ายลูกเสือประจำ จ.ขอนแก่น

"ครอบครัว นาเลาห์" บริจาคเงินก่อสร้างซุ้มประตูป้าย ค่ายลูกเสือประจำ จ.ขอนแก่น ทางราชการไม่มีเงินงบประมาณส่งเสริม สนับสนุน โครงการที่จะก่อสร้าง ซุ้มประตูป้ายค่ายลูกเสือแก่นนคร...