ขอนแก่น หนุนการขับเคลื่อนการใช้ระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e-Document แก่หน่วยงานระดับท้องถิ่น

ขอนแก่น หนุนการขับเคลื่อนการใช้ระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e-Document แก่หน่วยงานระดับท้องถิ่น 15 มี.ค.66. ที่ห้องประชุม กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น...