“บ.โคกฟันโปงหมู่บ้านบวร ขอนแก่น “บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พ่อหลวง ร.9

“บ.โคกฟันโปงหมู่บ้านบวร ขอนแก่น “บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พ่อหลวง ร.9 บ้านโคกฟันโปงหมู่บ้านบวร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ความร่วมมือของ โรงเรียน บ้าน วัด หมู่บ้าน บวร...