บิ๊กทิน”ลงพื้นที่ขอนแก่น แก้ไขปัญหาปากท้อง และที่ดินของพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่น

บิ๊กทิน"ลงพื้นที่ขอนแก่น แก้ไขปัญหาปากท้อง และที่ดินของพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่น ประชาชนกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยภาคอีสาน และชาวอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ต้อนรับ ดร.สุทิน  คลังแสง...