บึงหนองโคตร พร้อมรองรับน้ำช่วงหน้าฝนนี้

บึงหนองโคตร พร้อมรองรับน้ำที่จะเข้ามาใหม่ ซึ่งคาดว่าปีนี้พายุฝนเข้ามา พอสมควร    โดย ปภ จังหวัดขอนแก่น ได้พร่องน้ำออกไปแล้วประมาณ 3.5 ลบม  ซึ่งคาดว่าปีนี้ จะบรรเทาน้ำท่วมขัง ชุมชน เขต โรงเรียนคนตาบอด ได้  ประกอบกับ...