ร.ร.อนุบาลขอนแก่น”เขิญร่วมทำบุญกฐินทอด 2วัด 2 จังหวัด

ร.ร.อนุบาลขอนแก่น"เขิญร่วมทำบุญกฐินทอด 2วัด 2 จังหวัด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ทอดถวาย ณ วัดราษี ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และวัดป่าภูเขาทอง (วัดถ้ำหินสอ)...