รอง นายกฯ บุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง “รองจอห์น” จากการเมืองสนามเล็ก สู่การเมืองระดับชาติ

รอง นายกฯ บุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง “รองจอห์น” จากการเมืองสนามเล็ก สู่การเมืองระดับชาติ “บุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง” (รองจอห์น) ถือเป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ ที่เพิ่งเข้ามาลงสนามการเมืองในระดับชาติครั้งแรก...