จ.ขอนแก่น บูรณาการ จัดโครงการส่งเพื่อนกลับภูมิลำเนา

จ.ขอนแก่น บูรณาการ จัดโครงการส่งเพื่อนกลับภูมิลำเนา สภ.เมืองขอนแก่น ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง พัฒนาสังคมจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการส่งเพื่อนกลับภูมิลำเนาที่บริเวณบขส.เก่าจำนวน8คน แบ่งเป็น(ชาย 5 คน หญิง จำนวน3...