“สุชัย สว.”มอบโล่ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี” ให้ผู้ใหญ่ต้น บ้านโนนกอก อุดรธานี

"สุชัย สว."มอบโล่ "วุฒิสภา ศรัทธาความดี" ให้ผู้ใหญ่ต้น บ้านโนนกอก อุดรธานี ผู้ใหญ่ต้น สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านโนนกอกเป็น"หมู่บ้านพัฒนายั่งยืน" ทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น...