ปิดฉากอย่างสวยงาม ประกวดลูกทุ่ง” เสียงสนแว่วหวานสีฐานเฟสติวัล”

ปิดฉากอย่างสวยงาม ประกวดลูกทุ่ง" เสียงสนแว่วหวานสีฐานเฟสติวัล” ผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “เสียงสนแว่วหวานสีฐานเฟสติวัล” ปีที่ 2...