“ส.ชาวเหนือขอนแก่น” จัดงานสืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก (สลากภัต)

"ส.ชาวเหนือขอนแก่น" จัดงานสืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก (สลากภัต) สมาคมชาวเหนือจังหวัดขอนแก่น จัดงานสืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก (สลากภัต) ประจำปี 2566...