“จ.ขอนแก่น” บูรณาการ จัดระเบียบ สังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล

"จ.ขอนแก่น" บูรณาการ จัดระเบียบ สังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น บูรณาการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น,ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น,กอ.รมน.จว.ขอนแก่น , ปปส.ภ.4 , ร้อย อส.อ.เมืองขอนแก่น...