สวนสัตว์ขอนแก่น ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้กับสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน

สวนสัตว์ขอนแก่น ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้กับสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน สวนสัตว์ขอนแก่น จัดกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ...