กงศุล ลาว เลี้ยงเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาว ณ ขอนแก่น

กงศุล ลาว เลี้ยงเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาว ณ ขอนแก่น ทุกภาคส่วนจังหวัดขอนแก่น"ร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาว พ.ศ. 2566เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ประชาชน ทั้งสองประเทศเปรียบเสมือนญาติพี่น้อง มีศิลปะ ภาษา...