ผู้ว่าฯ ขอนแก่น เน้นย้ำ กลุ่ม 608 ฉีดกระตุ้นวัคซีนป้องกันโควิด

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น เน้นย้ำ กลุ่ม 608 ฉีดกระตุ้นวัคซีนป้องกันโควิด วันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมหม่อนไหม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...