คณะทำงาน ป.ป.ท.เขต 4 เฟ้น! เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

คณะทำงาน ป.ป.ท.เขต 4 เฟ้น! เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต คณะทำงานพิจารณาสรรหาและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต...